Partnerji

Vključenih je 6 alpskih držav iz različnih mestnih in podeželskih območij. Partnerstvo vključuje interesne skupine iz javnih in zasebnih organizacij, ki imajo široko mrežo MSP-jev in multiplikatorjev na zahtevanih področjih, za zagotovitev uspešne priprave in promocije ambicioznega projekta. Večina partnerjev je bilo že vključenih v različne projekte Območja Alp in so seznanjeni z rezultati ter organizacijskim procesom.

Vsi projektni partnerji skupaj imajo na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, trajnostne mobilnosti, učinkovitih stavb, kot tudi pri vzpostavljanju uspešnih sestankov in dogodkov z interesnimi skupinami, veliko izkušenj.

Vključevali bodo posamezne občine in multiplikativne partnerje, kot tudi MSP-je. Navedene lokalne agencije ter druge interesne skupine so pokazale pripravljenost prispevanja kontaktov know-how . Tako je celoten konzorcij enako uravnotežen z:

  • regionalnimi in urbanimi razvojnimi institucijami
  • partnerji z dobrimi praksami iz različnih področij ekoloških inovacij
  • znanstvenimi partnerji na področju energije in regionalnega razvoja
  • partnerji z izkušnjami pri vodenju in ocenjevanju velikih mednarodnih razvojnih projektov
  • partnerji, ki so sodelovali v različnih projektih tematskega področja nizkih ogljikovih emisij in energetike
  • kot tudi pri različnih drugih projektih programa Območje Alp