O projektu

Znotraj programa Območje Alp 2007-2013, sofinanciranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, so se izvajali različni projekti, ki so se ukvarjali z gospodarstvom nizkih emisij ogljika, energetsko učinkovitostjo ter trajnostno mobilnostjo. V te projekte je bilo vključenih veliko podjetij, kjer so lahko izkazali svojo sposobnost za razvoj in uporabo inovativnih rešitev na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti.

AlpEnMAT bo gradil na izkušnjah in rezultatih teh projektov. To bo še posebej spodbujalo obstoječa mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) na območju Alp, da izkoristijo ugodnosti nastajajočih obnovljivih virov energije. To bo združilo mala in srednje velika podjetja s kupci energetskih tehnologij, občine in regije, institucionalne in zasebne nosilce odločanja ter javne in zasebne finančne institucije. Na sestankih napredne tehnologije se bodo medsebojno spodbujali, iskali partnerje ter nove tržne priložnosti. Skupaj bodo izkoriščali in spodbujali glavne prednosti Območja Alp: daljnovidnost, iznajdljivost in vzdržljivost.