Izziv

Občutek za izum na področju trajnostne energetike in mobilnosti pripada kulturni dediščini Območja Alp. Podjetja v teh ključnih gospodarskih panogah imajo velike poslovne priložnosti na mednarodnih trgih. Kakorkoli, so ta podjetja tudi, večinoma MSP-ji z nizko prepoznavnostjo, kontaktov, ali dostopa do trga. Primanjkuje jim informacij o zahtevah in tehničnih težavah v tujini. Manjkajoči dostop do najnovejšega tehnološkega znanja, omejen dostop do finančnih virov  in malo izkušenj, za ustanovitev medsektorskih in mednarodnih konzorcijev, je ogrozilo njihovo rast. Le majhen je poskus lokalnih politikov ali poslovnih razvijalcev, za združitev moči s temi podjetji in izvajanje učinkovitih regionalnih razvojnih ter trženjskih sredstev. Posredniški dogodki ali druge dejavnosti  podpore nimajo nobene zagotovitve kakovosti in bi bili lahko organizirani na bolj učinkovit način. Da ne govorimo o pomanjkanju sodelovanja s turizmom in trženjem tehnologij. Na ducate podjetij je bilo vključenih v projekte Območja Alp in lahko dokažejo svojo sposobnost za razvoj ter uporabo inovativnih rešitev na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti.

AlpEnMAT bo gradil na izkušnjah in rezultatih teh projektov. To bo združilo mala in srednje velika podjetja z kupci energetskih tehnologij, občinami in regijami, institucionalnimi in zasebnimi nosilci odločanja ter javnimi in zasebnimi finančnimi institucijami. Na sestankih napredne tehnologije medsebojno spodbujajo drug drugega, iščejo partnerje in nove tržne priložnosti. AlpEnMAT bo pripomogel k stabilizaciji Alpskega prostora, kot atraktivnega kraja za delo, za življenje in za naložbe v hitro rastoče poslovne okvirje. Z drugimi besedami: to novo sredstvo za spodbujanje alpske tehnologije in ponudb, bo velik prispevek k upravljanju razvoja poslovanja v alpskih regijah ter občinah.