ALOT scarl

A LOT (Agencija v vzhodni Lombardiji za promet in logistiko) je bila s strani provinc Brescie, Bergama, Cremone in Mantove ustanovljena leta 2008, za promocijo infrastrukture in logističnih transportnih storitev v vzhodni Lombardiji, kot tudi za izboljšanje mobilnosti. Družba, katere kapital je v celoti javen in enakomerno razdeljen med štiri delničarje, operira kot ekskluzivni in-house ponudnik provinc samih in predstavlja povezovalno orodje med javnim in zasebnim sektorjem v razvoju trajnostnega prometa na tem območju.

ALOT je bil zasnovan kot inkubator, razvijalec in vodja projektov za trajnostno mobilnost na lokalni in evropski ravni ter vseh podpornih dejavnosti. Je v lasti družbe Lombard, deluje za štiri pokrajine v

– – izražanju mnenj o lokalno urbanističnem načrtovanju in razvoju nove infrastrukture;

– – razvoju novih projektov;

– – financiranju raziskav;

– – svetovanju in administrativni podpori za projekte, ki se financirajo iz evropskih sredstev;

– – razvoju strateških študij in marketinških planov;

– – organizaciji razstav in delovnih miz;

– – interakciji z zasebnimi podjetji, ki delujejo na tem področju.

ALOT je pred kratkim v svoje listine vključil cilj za razvoj strategije za optimizacijo lokalnega javnega transporta, študiral predloge in načrtoval projekte za inovacije lokalnega javnega transporta, podpiral usklajevanja tehničnih sestankov z ministrstvi, regije Lombardija, občinami, provincami, podjetji in državljani, zlasti pri razvoju modelov sodelovanja z njimi, kot je npr. ideja o opazovalnici na lokalnem javnem transportu. Agencija ALOT je bila s strani provinc Brescie, Bergama, Cremone in Mantove ustanovljena leta 2008, za promocijo infrastruktur in logističnih transportnih storitev v vzhodni Lombardiji kot tudi za izboljšanje mobilnosti. Družba, katere kapital je v celoti javen in enakomerno razdeljen med štiri delničarje, operira kot ekskluzivni in-house ponudnik provinc samih in predstavlja povezovalno orodje med javnim in zasebnim v razvoj trajnostnega prometa na tem območju.