BSC Kranj

Regional development agency Gorenjska, BSC – Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, ustanovljena leta 1995, je regionalno institucionalna podporna institucija za podjetniški in družbeno-gospodarski razvoj Gorenjske, ki se razprostira na SZ Slovenije. Naloga agencije je, da skupaj z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi partnerji izvede razvojne dejavnosti, ki upoštevajo potrebe v regiji in možnosti ki jih ponuja. To bo prispevalo k ustvarjanju ugodnih pogojev za razvoj na Gorenjskem in vzpostavitev regionalno ugodnega okolja za gospodarsko rast. Skupaj s partnerji oblikujejo strategijo razvoja regije, izvajajo programe ter celovite projekte, ki krepijo gospodarstvo z povezovanjem podjetij in lokalnih skupnosti z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi politikami. To je tudi ključni akter pri vzpostavitvi čezmejnega sodelovanja z regijami v tujini.