Univerza v Lihtenštajnu

The Univerza v Lihtenštajnu se osredotoča na dva glavna področja študija: Arhitektura in urbano načrtovanje ter Poslovna ekonomija (poslovna administracija, bančništvo in finančno upravljanje, poslovno informacijski sistemi in podjetništvo). Za mednarodno ozračje za majhne univerze v alpski dolini Rena poskrbi okoli 1200 študentov iz več kot 40 –ih držav.

Katedra za trajnostni prostorski razvoj, ki je pod vodstvom profesorja Petra Droegeja, je vključena v raziskovalni projekt “AlpEnMAT”. Poleg tega projekta naš predsednik sodeluje pri številnih drugih raziskovalnih pobudah, kot je s strani Interrega podprto
“BAER– Bodensee/Jezero v alpski dolini Rena, energetski in podnebni regiji”, prizadevanje konzorcija s strani petih regionalnih univerz pod našim vodstvom. Zaključen je „Obnovljivi Liechtenstein” razvojni model, ter še vrsta projektov, ki se ukvarjajo z urbanimi in krajinskimi integriranimi rešitvami za avtonomno oskrbo z obnovljivimi viri energije
.

Za več informacij si poglejte spletno stran http://www.uni.li/peter.droege