Kaj delamo

AlpEnMAT spodbuja inovativno tehnologijo in zagotavlja inovacije na ravni sodelovanja med različnimi sektorji in akterji, da omogoča širšo uporabo inovativne energije in mobilne tehnologije, ki s tem povzroči pozitivne učinke na bolj uravnoteženem teritoriju  in trajnostnem razvoju, omogoča izboljšanje dostopa do energetskih in informacijskih storitev, ustvarja nove delovne priložnosti ter priložnosti za rast in izboljšanje kakovosti življenja in konkurenčnosti alpskega prostora. Metodologija projekta je razvita na podlagi treh konceptualnih korakov:

  • Identificirati rezultate programa Območje Alp, zlasti v smislu promocije strategij in priložnosti, ustvarjenih za mala in srednja podjetja, za povečanje prepoznavnosti.
  • Izkoristiti  dosežke projektov Območja Alp, razvijanje in uvajanje inovativnih rešitev, predvsem na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti.
  • Nastavitev scene za obdobje 2014-2020, ki zagotavlja dragocen prispevek za potrebe podjetniškega sveta, pričakovanja in inovativne promocijske strategije za mala in srednja podjetja.

Konzorcij bo ocenil projekte 2007 – 2013 ter predstavil priporočila za naslednje programsko obdobje s poudarkom na potrebah inovativnih malih in srednjih podjetij v razmerju do svojih občinskih partnerjev in strank. Komunikacijska strategija se bo razvila naslovljena na MSP-je, ki lahko ali želijo zagotoviti rešitve za trajnostno energijo in mobilne sisteme na Območju Alp in zunaj njih, s temeljem na rezultatih (projektnega) ovrednotenja in zagotavljanja okvirja in podpore za razvoj in izvajanje inovativnih dogodkov. Inovativna srečanja  bodo izboljšala povezovanje MSP-jev med seboj, med povpraševalci njihovih izdelkov  in storitev ter potencialnimi investitorji. Na podlagi ugotovitev in novih konceptov dejavnosti vrednotenja in analitičnih aktivnosti, podprtih z rezultati  in izdelki iz informiranja in obveščanja, bo organiziranih 10 dogodkov za ustvarjanje dobre prakse in za vzpostavitev stalnega sistema srečanj na temo napredne  tehnologije  na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti .