Cilji

Z inovativnim in standardiziranim sistemom dogodkov ter povezanim trženjem, bo projekt skupaj povezoval  partnerje iz držav Območja Alp in:

  • Jim POMAGAL z promocijo izdelkov in storitev, ki so jih prinesli s projekti v obdobju 2007 – 2013;
  • POKAZAL da je mogoče posebne vrline in sposobnosti ponudnikov, bogato in raznoliko gospodarsko strukturo in privlačnost samih Alp izkoriščati, za ustvarjanje edinstvene sheme za energetske in mobilne rešitve;
  • USTVARJAL duh povezanosti z izvajalci in dobavitelji na področju obnovljivih virov energije in tehnologij za trajnostno mobilnost v državah Območja Alp;
  • DOKAZAL, da inovativen in prenosni koncept AlpEnMAT konferenc dopolnjuje obstoječe sisteme za napredovanje in pomaga manj razvitim območjem pridobiti prepoznavnost;
  • SPODBUJAL in krepil inovacije kot tudi skupno promocijo inovativnih izdelkov.

Celoten AlpEnMAT sistem bo sledil inovativnemu kot tudi gorsko usmerjenem pristopu za ustvarjanje skupne strategije promocije. To bo pokazalo, da je mogoče posebne zmogljivosti izvajalcev ter bogato in raznoliko gospodarsko strukturo in privlačnost samih Alp, izkoristiti za ustvarjanje edinstvenega prodajnega predloga za ključne tehnologije. AlpEnMat povečuje prepoznavnost in povečuje privlačnost regij Območja Alp za vlagatelje in kvalificirane delavce. Učinkovit promocijski sistem pomaga MSP-jem do boljšega položaja na domačih in svetovnih trgih. S svojim vgrajenim kakovostnim in zagotovljenim sistemom bo AlpEnMAT spodbujal MSP-je, da ponovno preučijo svoje raziskave in razvoj, kakor tudi svoje lastne sisteme za spodbujanje. S spodbujanjem podnebju prijaznih tehnologij, obravnava AlpEnMAT  ključna področja trajnostnega razvoja. Nenazadnje bo program Območje Alp iz podjetniškega sveta prejel dragocen prispevek za obdobje 2014-2020.