USI (inštitut švicarsko – italijanske univerze)

USI-ALaRI (Advanced Learning and Research Institute, www.alari.ch), (raziskovalni Inštitut za napredno učenje, www.alari.ch) je inštitut švicarsko – italijanske univerze (Lugano, Švica), ki je bil ustanovljen leta 1999 z nalogo spodbujanja raziskav in izobraževanja na področju vgrajenih sistemov za načrtovanje. USI-ALARI je nastala kot skupna pobuda številnih univerz, raziskovalnih centrov in podjetij. Glavna področja tekočih raziskovalnih dejavnostih na USI-ALARI so: specifikacija sistema, sooblikovanje in optimizacija prodornih sistemov, oblikovanje robustnih varnostnih rešitev, moč –zavedajoče modeliranje in načrtovanje za prodorne sisteme.

Glede na področja, pomembna za AlpEnMAT, so pretekle in tekoče dejavnosti, ki jih ALari vključuje, raziskave o pametnih števcih in nedavne raziskave o energetski učinkovitosti ter trajnosti. Ustrezni sorodni projekti vključujejo projekt AlpEnergy (http://www.alpenergy.net/) in AlpStore (http://www.alpstore.info) v okviru programa Interreg Območje Alp in GeoGreen (https://esites.vito.be/sites/geogreen/), projekt ki je v teku, znotraj SmartGrid ERA-Net programa. V tem projektu, se ALaRI loteva problema modeliranja ravni sistema elektroenergetskih sistemov, začwvši od zahtev uporabnikov, njihovih prevodov v sistem ter funkcionalnih zahtev za kasnejšo opredelitev pretoka informacij in oblikovanja dejanskih tehnologij, ki temeljijo na IKT – tehnologijah (npr. Vgrajeni sistem).