B.A.U.M. Consult GmbH

S podružnicami v Münchnu, Berlinu, Hamburgu, Stuttgartu in Hamm B.A.U.M. Consult GmbH , podpira podjetja, občine, regije in vladne ustanove v Nemčiji in v tujini, s svetovanjem in usposabljanjem na področju trajnostnega razvoja. Kot družba za upravljanje znanja, BAUM razume svojo vlogo veznega člana med razvojem, proizvodnjo in trženjem trajnostnih proizvodov in storitev.

B.A.U.M. podpira podjetja pri razvoju trajnostnih in okolju prijaznih izdelkov in pri pridobitvi tržnih deležev z njihovo ponudbo. Z marketinškimi akcijami, pomaga podjetjem in občinam pri vzpostavitvi okoljskega in trajnostnega upravljanja, kot so ISO 14001 ali EMAS v njihovih organizacijah. Preko svojega oddelka za regionalni razvoj, BAUM pomaga pri razvoju regionalnih trgov in sistemov blagovnih znamk, s poudarkom na lokalni prehrani in oskrbi z energijo.

B.A.U.M. v imenu vladnih in podjetniških organizacij upravlja raziskovalne in razvojne programe ter organizira konference in dogodke za izmenjavo izkušenj. Mednarodni oddelek B.A.U.M. je partner pri različnih ES projektih. Drugim podjetjem in lokalnim vladam pomaga pri postopku oddaje vloge za ES, pri financiranju po vsem svetu in pri usklajevanju velikih projektov. V mednarodnih projektih, znanstvenih študijah in regionalnem razvoju, se B.A.U.M. danes osredotoča na spodbujanje uporabe lokalnih obnovljivih virov energije in trajnostnih vzorcev mobilnosti.

B.A.U.M. Consult GmbH tesno sodeluje z B.A.U.M. e. V., največjim evropskim okolijskim gospodarskim združenjem. Na mednarodni lestvici, B.A.U.M. deluje pod okriljem INEM, Mednarodne mreže za ravnanje z okoljem. Za več informacij o B.A.U.M. –ovi filozofiji in nedavnimi projekti obiščite spletno stran http:// www.baumgroup.de/

Team members