Alpine space programme
O projektu

O projektu

Znotraj programa Območje Alp 2007-2013, sofinanciranega s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, so se izvajali različni projekti, ki so se ukvarjali z gospodarstvom nizkih emisij ogljika, energetsko učinkovitostjo ter trajnostno mobilnostjo. V te projekte je bilo vključenih veliko podjetij, kjer so lahko izkazali svojo sposobnost za razvoj in uporabo inovativnih rešitev na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti.

Read More
Kaj delamo

Kaj delamo

AlpEnMAT spodbuja inovativno tehnologijo in zagotavlja inovacije na ravni sodelovanja med različnimi sektorji in akterji, da omogoča širšo uporabo inovativne energije in mobilne tehnologije, ki s tem povzroči pozitivne učinke na bolj uravnoteženem teritoriju in trajnostnem razvoju, omogoča izboljšanje dostopa do energetskih in informacijskih storitev, ustvarja nove delovne priložnosti ter priložnosti za rast in izboljšanje kakovosti življenja in konkurenčnosti alpskega prostora.

Read More
Partnerji

Partnerji

Vključenih je 6 alpskih držav iz različnih mestnih in podeželskih območij. Partnerstvo vključuje interesne skupine iz javnih in zasebnih organizacij, ki imajo široko mrežo MSP-jev in multiplikatorjev na zahtevanih področjih, za zagotovitev uspešne priprave in promocije ambicioznega projekta. Večina partnerjev je bilo že vključenih v različne projekte Območja Alp in so seznanjeni z rezultati ter organizacijskim procesom.

Read More
Izvedite več o dogodkih Jam bite Registrirajte se še danes !
  • Cilji
  • Izziv
  • Link

Z inovativnim in standardiziranim sistemom dogodkov ter povezanim trženjem, bo projekt skupaj povezoval  partnerje iz držav Območja Alp in:

  • Jim POMAGAL z promocijo izdelkov in storitev, ki so jih prinesli s projekti v obdobju 2007 – 2013;
  • POKAZAL da je mogoče posebne vrline in sposobnosti ponudnikov, bogato in raznoliko gospodarsko strukturo in privlačnost samih Alp izkoriščati, za ustvarjanje edinstvene sheme za energetske in mobilne rešitve;
  • USTVARJAL duh povezanosti z izvajalci in dobavitelji na področju obnovljivih virov energije in tehnologij za trajnostno mobilnost v državah Območja Alp;
  • DOKAZAL, da inovativen in prenosni koncept AlpEnMAT konferenc dopolnjuje obstoječe sisteme za napredovanje in pomaga manj razvitim območjem pridobiti prepoznavnost;
  • SPODBUJAL in krepil inovacije kot tudi skupno promocijo inovativnih izdelkov.

Občutek za izum na področju trajnostne energetike in mobilnosti pripada kulturni dediščini Območja Alp. Podjetja v teh ključnih gospodarskih panogah imajo velike poslovne priložnosti na mednarodnih trgih. Kakorkoli, so ta podjetja tudi, večinoma MSP-ji z nizko prepoznavnostjo, kontaktov, ali dostopa do trga. Primanjkuje jim informacij o zahtevah in tehničnih težavah v tujini. Manjkajoči dostop do najnovejšega tehnološkega znanja, omejen dostop do finančnih virov in malo izkušenj, za ustanovitev medsektorskih in mednarodnih konzorcijev, je ogrozilo njihovo rast. Le majhen je poskus lokalnih politikov ali poslovnih razvijalcev, za združitev moči s temi podjetji in izvajanje učinkovitih regionalnih razvojnih ter trženjskih sredstev. Posredniški dogodki ali druge dejavnosti podpore nimajo nobene zagotovitve kakovosti in bi bili lahko organizirani na bolj učinkovit način. Da ne govorimo o pomanjkanju sodelovanja s turizmom in trženjem tehnologij. Na ducate podjetij je bilo vključenih v projekte Območja Alp in lahko dokažejo svojo sposobnost za razvoj ter uporabo inovativnih rešitev na področju energetske učinkovitosti, obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti.

Please visit the websites linked to Alpine Space Programma

Alpine Space Programme’s website www.alpine-space.eu

AlpEnMAT on the Alpine Space Programme’s website www.alpine-space.eu/projects/projects/detail/AlpEnMat/show/

EU & Alpine Space Programme on Youtube www.youtube.com/user/eualpinespace

EU & Alpine Space Programme on Twitter twitter.com/EUAlpineSpace

And much more on LINK PAGE

The aim of the AlpEnMAT Project is to foster innovative SMEs in the Alpine Space to take benefit of the emerging age of renewable energies, bringing them together with buyers of technologies, municipalities and regions, institutional and private decision makers as well as public and private financing institutions. In order to do so, the AlpEnMAT team developed JAM BITE (Join Advanced Meetings on Business, Innovation, Technology, Energy)

Ludwig Karg Ludwig Karg